Referat 06-09-2016

Altanprojekt

Projekter fortsætter som planlagt. Vi venter på reviderede tilbud.

 

Trappeopgange

Projektet forløber som planlagt. Bestyrelsen er bekendt med de problemer der er opstået undervejs med projektet mht. dørtelefoner, lys osv. Vi beder arkitekten Erik at være ekstra opmærksom mht. varsling, så beboerne ved besked.

 

Kommende salg

Ingen kommende salg

 

Evaluering af arbejdsdag + sommerfest

Tak til alle der deltog i arbejdsdagen – rigtig godt arbejde!
Vi savnede en del af jer til festen, særlig pga. jeres gode selvskab, men også fordi vi havde handlet ind til jer.

Festen forløb helt eminent og sluttede til varslet tid. Vi glæder os meget til at gentagen succesen og videreføre traditionen næste år.

TAK for det store fremmøde til oprydningen dagen efter.

For fremtiden dropper vi bål til festen pga. røggener.

 

Økonomi / vedligeholdelseskonto

Budgettet til vedligeholdelseskontoen på 200.000 ser på nuværende tidspunkt ud til at holde fint.

 

Ulovligt fremleje

Bestyrelsen undersøger de juridiske forhold mht. fremleje i strid mod foreningens vedtægter.

 

Fungerer de nye regler i gården?

Bestyrelsen er tilfreds med de nye regler og synes ikke at der er grund til revision af disse mht. hunde.

 

Klager over støj

Foreningen appellerer til beboerne, som benytter sig af gården efter 22, at rykke mod midten efter 22. Disse beboere bedes rykke indendørs senest kl. 24.00 i hverdage af hensyn til de lejligheder som har vinduer lige ud til solsiden og de ’populære’ borde.

 

Evt.

Kloakservice i uge 38 i Lysefjordsgade og Gullandsgade. HUSK at lukke kælderdøre og nedre kælderdøre for at undgå rotter indendørs.

Beslutning omkring placering af altandøre

Kære beboere.

Som situationen er, bliver altanerne til gården forskellige længder og dybder. Dette betyder, at hvor altanerne ”kun” spænder over èt vinduesfag, er det ikke lige meget hvor altandøren sidder, da det har betydning for, hvor altanen kommer til at sidde. Altså, ønskes der udgang fra Soveværelse eller fra køkken?

Kommunen accepterer desværre IKKE, at de lodrette ranker ikke er lige. Derfor skal beboerne i de opgange, hvor altanerne spænder over èt vinduesfag blive enige om, hvor altandøren ønskes.

Eks. Beboerne i Lysefjordsgade 5, tv skal blive enige med hinanden, om placering af døren, og beboerne til højre skal blive enige med hinanden. Kan beboerne ikke blive, vil flertallet have betydning for placering.

Bliver placeringen af døren ikke som ønsket, vil der blive mulighed for, at komme ud af altanprojektet.

Dette er desværre den mest optimale løsning vi kan komme på, og som altanfirmaerne og flere foreninger har brugt.

I opgangene bedes i hurtigst tale med hinanden, og se om i kan finde en fælles og acceptabel løsning.

Da vi ikke kan komme videre før der er styr på placeringer af dørerne, skal i hver enkelt beboer melde tilbage hvor døren ønskes senest d. 11-07-2016.

I melder tilbage på altanudvalgets mail på denne måde:

Under ”Emne” skriver I hvor døren ønskes, samt adressen.

I mailen skrives eventuelle bemærkninger.

Efter d. 11-07-2016 sender vi placeringerne ind til kommunen, så vi kan komme videre.

For de beboere, hvor altanen spænder over to fag, har placeringen ikke nogen betydning for kommunen, men det har betydning for, om der evt skal fjernes/flyttes radiatorer. Dette skal i tage stilling til senere.

Mvh. Altanudvalget. Nikolaj, Flemming og Jimmi

Nyt fra altan udvalget

Så er der nyt i altan sagen. Københavns Kommune har svaret tilbage, og for de flestes vedkommende, der ønsker at få en altan kan det lade sige gøre, dog i reduceret dybde. Desværre er der også enkelte der ikke kan få deres ønske opfyldt. Vi har ansøgt i to omgange og Københavns Kommune forholder sig meget regelret til deres nye regler. Der er altså ikke nogen plads til yderligere forhandlinger. Så altanernes størrelse er som de nu engang kan være.

Dem der desværre ikke kan få altan med de nuværende regler, er øverste etage i hele Mjøsensgade.

Det er lykkedes Altan udvalget at få de størst mulige altaner ud fra Københavns Kommunes nye regler for altaner.

På grund af lysindfald betyder det, at antallet af vinduer i lejlighederne er afgørende for længden af altaner. Desuden vil 4. Sals lejlighederne få reduceret dybden af altanen yderligere.

I kan se i dokumentet her hvilke altaner, jer der er med i altan projektet vil kunne få.

Min altan er ved at udarbejde et nyt tilbud baseret på tilbagemeldingen fra Københavns Kommune, og de nye situation. Vi vil derefter hurtigst muligt indkalde til en ekstraordinær generalforsamling omhandlende om den forsatte tilslutning til altan projektet er intakt, og give flere mulighed for at være med og allerede tilmeldte muligheden for at trække sig ud af projektet.

Det er vores opfattelse at den månedlige pris for den enkelte andelshaver forbliver uændret, også selvom altanen kan være blevet mindre.

Altanudvalget svarer på spørgsmål på altanudvalgsmailen altanudvalget@abbrydesgaard.dk

Vi lover at svare så hurtigt som det er muligt.

Med venlig hilsen

Flemming
Jimmi
Nicolai

Behandlingstid af altan ansøgning forlænget

Altanudvalget og bestyrelsen har modtaget besked fra minaltan.dk om at Københavns Kommune har forlænget behandlingstiden for vores og alle andres ansøgninger.

Københavns Kommune skriver således:

“Årsagen til, at du endnu ikke har modtaget en afgørelse i din sag er, at der for tiden pågår en revision af kommunens retningslinier for etablering af altaner, idet man fra politisk hold har anset de nuværende retningslinier for at være for restriktive.
Der vil ultimo februar blive truffet politisk afgørelse om de nye retningslinier for altaner. Du vil hurtigt herefter modtage svar på din ansøgning.”

Den gode nyhed er selvfølgelig at de restriktive regler, som nogle andelshavere  har ytret bekymring om, nu er under revidering. Nu må vi så væbne os med yderligere tålmodighed.

Nyt fra altanudvalget

Kære beboere.

Her kommer en længe ventet status på foreningens altanprojekt.

Vi er 50 beboere, der har ønsket altan, jævnt fordelt i hele ejendommen.
Grunden til at det desværre har trukket så meget ud, skyldes blandt andet, en masse forhandling med altanfirmaet, samt detaljer der skulle på plads.

Nu er kontrakten underskrevet med Minaltan, og vi synes selv, at vi har fået en aftale, der ser rigtig god ud. Minaltan har desuden foretaget opmåling og sendt ansøgningen af sted til myndighederne. I denne forbindelse har Minaltan, haft deres ingeniører ude, og lave nogle statiske beregninger på vores mure, og de har desværre vist, at vi ikke kan få sat altanerne op på den måde vi først havde håbet. Derfor bliver altanerne til gårdside, tilhørende 3+4 sal, sat op med licener. 1+2 sal bliver fortsat indespændt i murværket.

På Mjøsensgade 4 sal, skal gulvene op 2-2,5meter i stuen. 1+2+3 sal bliver indespændt i murværket.
Minaltan har tilbudt beboerne, at komme ind i deres showroom på Frederiksberg. Der vil man kunne se hvordan altaner kommer til at se ud.

Eftersom ansøgningen blev sendt afsted til myndighedsgodkendelse i december 2015, ser den estimerede tidsplan nu således ud.

Arkitekt myndighedsbehandling
6 – 8 uger

Tegninger og statiske beregninger til myndigheder
2 – 3 uger

Konstruktions myndighedsbehandling
6 – 8 uger

Bygherres godkendelser inden produktion
1 – uge

Produktion af altaner og døre efter bygherres godkendelse
6 – 8 uger

Montage efter modtaget godkendt konstruktionsbyggetilladelse
13 – 15 uger

Der er ikke optaget noget lån endnu. Dette har bestyrelsen besluttet at vente med indtil at der foreligger en godkendt ansøgning fra Københavns Kommune.

Med venlig hilsen
Altanudvalget