Referat 09/03-2017

 1. Velkommen og informationer til Camilla og Frederik

Vores nye suppleanter, Camilla og Frederik, er budt velkommen og informeret om bestyrelsens arbejde. Vi er meget glade for at have dem med ombord.

 

 1. Altaner

Indtil videre forløber projektet som planlagt. Der har været et problem med afhentningen af skrald pga. liftens placering. Dette løses hurtigst muligt så vi igen kan få afhentet skrald.

 

 1. Printer

Der indkøbes printer til bestyrelsesarbejdet.

 

 1. Airbnb

Efter et spørgsmål på generalforsamlingen omkring Airbnb er emnet taget op på bestyrelsesmødet. Fordele og ulemper er diskuteret og vi rådfører os med Nina Pagh mht. lovgivningen. Bestyrelsen er generelt positivt indstillet for det, men vil udarbejde klare retningslinjer angående ansvar og begrænsninger.

Vi følger op på emnet inden sommeren og højsæsonen træder ind.

 

 1. Løbende toiletter

Bestyrelsen ønsker at optimere vores økonomi og vil i den anledning fremadrettet minde andelshavere om at tjekke for løbende haner og toiletter, da dette kan være en stor skjult udgift for hele foreningen og vores fælles økonomi.

Bestyrelsen vil ligeledes kontakte vores VVS’er omkring et tilbud på målere på koldvandshanerne.

 

 1. Guide til selvhjælp for beboerne

Bestyrelsen vil i løbet af året udarbejde et dokument med spørgsmål og dertilhørende svar på ofte stillede spørgsmål til bestyrelsen, og vil derefter opfordre folk til at rådføre sig med denne inden de kontakter bestyrelsen.

 

 1. Kommende salg

Der er i øjeblikket 3-4 salg på tegnebrættet som bestyrelsen vil behandle hurtigst muligt.

 

8.  Evt. 

Foreningens forretningsorden ønskes genoptaget og bestyrelsens arbejdsopgaverne er diskuteret og fordelt.

Dørtelefonerne og hoveddørene bliver løbende fixet, men vi modtager løbende henvendelser om fejl. Vi opfordre alle andelshavere om at kontakte bestyrelsen på mail med alle fejl og mangler så snart de opdages.

 

Deltagere på mødet

Formand: Alex Breum

Sekretær: Anders Fugl

Medlem: Jimmi Pedersen

Medlem: Andreas Suhr

Suppleant: Camilla Billehøj

Suppleant: Frederik Fenger

Referat 19/07-2016

 1. Altanprojekt samt nye tiltag for stuelejligheder

Intet nyt fra altanudvalget.

Stuelejlighederne har udvist interesse for at udnytte forhaverne/fliseområderne ud til gaderne på hhv. Mjøsensgade og Lysefjordsgade. Der afholdes møde omkring dette for de pågældende onsdag d. 20/07 kl 19.00.

 

 1. Trappeopgang

Terazzoerne vil blive repareret i stedet for der ligges klinker. Ellers fortsætter projektet som planlagt.

Bestyrelsen håber at kunne implementere messing-dørskilte i alle opgange af hensyn til et harmonerende design. Designet af disse skilte er op til den enkelte, bare metallet er messing.

 

 1. Kommende salg

Ingen.

 

 1. Arbejdsdag og foreningsfest

Bestyrelsen har lavet en plan for arbejdsdagen ud fra hvor mange deltagere der møder op.

Planen er som følgende:

 • Renovering af bagtrappedøre
 • Males port
 • Få flyttet ting fra viceværtsrum til ”nyt lager”
 • Luges i bedene i gården, Mjøsensgade og Lysefjordsgade
 • Ligge sten i manglende bede
 • Telt opsættes (evt. dagen før)
 • Renovering af grillene
 • Sortering af borde og stole
 • Male ”beboerrum”

 

Vi håber at se så mange beboere som muligt til både arbejdsdag og foreningsfesten.

 

 1. Ordensregler for gården

Ordensreglerne for gården er blevet revideret. Beboerne bedes holde sig opdateret overholde reglerne når disse hænges op.

 

 1. Organisering af statusliste

Der vil blive oprettet en intern statusliste over bestyrelsens igangværende opgaver/projekter.

Referat 06/09-2016

 1. Altanprojekt

Projekter fortsætter som planlagt. Vi venter på reviderede tilbud.

 

 1. Trappeopgange

Projektet forløber som planlagt. Bestyrelsen er bekendt med de problemer der er opstået undervejs med projektet mht. dørtelefoner, lys osv. Vi beder arkitekten Erik at være ekstra opmærksom mht. varsling, så beboerne ved besked.

 

 1. Kommende salg

Ingen kommende salg

 

 1. Evaluering af arbejdsdag + sommerfest

Tak til alle der deltog i arbejdsdagen – rigtig godt arbejde!
Vi savnede en del af jer til festen, særlig pga. jeres gode selvskab, men også fordi vi havde handlet ind til jer.

Festen forløb helt eminent og sluttede til varslet tid. Vi glæder os meget til at gentagen succesen og videreføre traditionen næste år.

TAK for det store fremmøde til oprydningen dagen efter.

For fremtiden dropper vi bål til festen pga. røggener.

 

 1. Økonomi / vedligeholdelseskonto

Budgettet til vedligeholdelseskontoen på 200.000 ser på nuværende tidspunkt ud til at holde fint.

 

 1. Ulovligt fremleje

Bestyrelsen undersøger de juridiske forhold mht. fremleje i strid mod foreningens vedtægter.

 

 1. Fungerer de nye regler i gården?

Bestyrelsen er tilfreds med de nye regler og synes ikke at der er grund til revision af disse mht. hunde.

 

 1. Klager over støj

Foreningen appellerer til beboerne, som benytter sig af gården efter 22, at rykke mod midten efter 22. Disse beboere bedes rykke indendørs senest kl. 24.00 i hverdage af hensyn til de lejligheder som har vinduer lige ud til solsiden og de ’populære’ borde.

 

Kloakservice i uge 38 i Lysefjordsgade og Gullandsgade. HUSK at lukke kælderdøre og nedre kælderdøre for at undgå rotter indendørs.

Referat 06/12-2016

 1. Status på altaner

Vi afventer sidste revidering af tilbud, samt afstemning af tegninger med type-bestilling med MinAltan.

 

 1. Status på opgange

Alle døre er malet efter aftale. Manglende beboere forsøges kontaktes personligt.

Vi venter spændt på det færdige resultat. Arkitekten, Erik, vil melde tilbage når det er tid til en fælles gennemgang.

Der har været leveringsproblemer på vores lamper.

 

 1. Alm status: hyppige klager

Vaskemaskiner. Vi afventer til efter håndværkerne er færdige med opgangene.

Der er gentagne problemer med vores kontakter i kælder, bagtrapper samt loftrum, hvorfor det undersøges hvad det vil koste at installere. Vi indhenter tilbud.

 

 1. Videoovervågning – Hvad er lovligt?

Bestyrelsen har drøftet problematikken omkring tyveri fra biler på gaden, og ønsker ikke videoovervågning ud til gaden.

Der undersøges priser/løsninger for videoovervågning i porten.

Vores foreningsaftale med YouSee om TV tages op til revidering.

Referat 06-09-2016

Altanprojekt

Projekter fortsætter som planlagt. Vi venter på reviderede tilbud.

 

Trappeopgange

Projektet forløber som planlagt. Bestyrelsen er bekendt med de problemer der er opstået undervejs med projektet mht. dørtelefoner, lys osv. Vi beder arkitekten Erik at være ekstra opmærksom mht. varsling, så beboerne ved besked.

 

Kommende salg

Ingen kommende salg

 

Evaluering af arbejdsdag + sommerfest

Tak til alle der deltog i arbejdsdagen – rigtig godt arbejde!
Vi savnede en del af jer til festen, særlig pga. jeres gode selvskab, men også fordi vi havde handlet ind til jer.

Festen forløb helt eminent og sluttede til varslet tid. Vi glæder os meget til at gentagen succesen og videreføre traditionen næste år.

TAK for det store fremmøde til oprydningen dagen efter.

For fremtiden dropper vi bål til festen pga. røggener.

 

Økonomi / vedligeholdelseskonto

Budgettet til vedligeholdelseskontoen på 200.000 ser på nuværende tidspunkt ud til at holde fint.

 

Ulovligt fremleje

Bestyrelsen undersøger de juridiske forhold mht. fremleje i strid mod foreningens vedtægter.

 

Fungerer de nye regler i gården?

Bestyrelsen er tilfreds med de nye regler og synes ikke at der er grund til revision af disse mht. hunde.

 

Klager over støj

Foreningen appellerer til beboerne, som benytter sig af gården efter 22, at rykke mod midten efter 22. Disse beboere bedes rykke indendørs senest kl. 24.00 i hverdage af hensyn til de lejligheder som har vinduer lige ud til solsiden og de ’populære’ borde.

 

Evt.

Kloakservice i uge 38 i Lysefjordsgade og Gullandsgade. HUSK at lukke kælderdøre og nedre kælderdøre for at undgå rotter indendørs.

Beslutning omkring placering af altandøre

Kære beboere.

Som situationen er, bliver altanerne til gården forskellige længder og dybder. Dette betyder, at hvor altanerne ”kun” spænder over èt vinduesfag, er det ikke lige meget hvor altandøren sidder, da det har betydning for, hvor altanen kommer til at sidde. Altså, ønskes der udgang fra Soveværelse eller fra køkken?

Kommunen accepterer desværre IKKE, at de lodrette ranker ikke er lige. Derfor skal beboerne i de opgange, hvor altanerne spænder over èt vinduesfag blive enige om, hvor altandøren ønskes.

Eks. Beboerne i Lysefjordsgade 5, tv skal blive enige med hinanden, om placering af døren, og beboerne til højre skal blive enige med hinanden. Kan beboerne ikke blive, vil flertallet have betydning for placering.

Bliver placeringen af døren ikke som ønsket, vil der blive mulighed for, at komme ud af altanprojektet.

Dette er desværre den mest optimale løsning vi kan komme på, og som altanfirmaerne og flere foreninger har brugt.

I opgangene bedes i hurtigst tale med hinanden, og se om i kan finde en fælles og acceptabel løsning.

Da vi ikke kan komme videre før der er styr på placeringer af dørerne, skal i hver enkelt beboer melde tilbage hvor døren ønskes senest d. 11-07-2016.

I melder tilbage på altanudvalgets mail på denne måde:

Under ”Emne” skriver I hvor døren ønskes, samt adressen.

I mailen skrives eventuelle bemærkninger.

Efter d. 11-07-2016 sender vi placeringerne ind til kommunen, så vi kan komme videre.

For de beboere, hvor altanen spænder over to fag, har placeringen ikke nogen betydning for kommunen, men det har betydning for, om der evt skal fjernes/flyttes radiatorer. Dette skal i tage stilling til senere.

Mvh. Altanudvalget. Nikolaj, Flemming og Jimmi